Allan Kardecin opin ystävät ry on 13.6.2013 rekisteröity yhdistys. Sen tarkoitus on edistää Kardecin spiritistisen opin, Jeesuksen opetuksen tuntemusta ja henkistä kasvua. Niin ikään yhdistyksen tarkoitus on edistää spiritualistisen järjestöjen välistä yhteistyötä ja harjoittaa hyväntekeväisyystoimintaa. Toiminnan ydinajatuksena on ihmisten ja tuonpuoleisessa olevien henkien auttaminen. Yhdistys harjoittaa myös julkaisutoimintaa. Yhdistys arvostaa kaikkia elämää kunnioittavia uskontoja ja oppeja.