Hippolyte Léon Denizard Rivail syntyi Lyonissa, Ranskassa 1804. Hän sai koulutuksensa yhdessä tuon ajan merkittävimmistä oppilaitoksessa – maineikkaassa Johann Heinrich Pestalozzin Instituutissa, Sveitsissä. Siellä hän hankki monikulttuurisen, avoimen ajattelutavan ja oppi kokeellisen menetelmän soveltamisen tutkimuksiinsa. Hän oli arvostettu opettaja, useiden kirjojen kirjoittaja sekä arvossapidettyjen yhteisöjen jäsen. Hänellä oli merkittävä vaikutus Ranskan ja Saksan opetusjärjestelmän uudistamisessa.

1800-luvun puolivälissä hän kohtasi selittämättömän ilmiön ja ymmärtäen kyseisen asian tärkeyden hän aloitti sen perinpohjaisen tutkimisen soveltaen kokeellista menetelmää. Hän ei koskaan laatinut ennalta omaksuttuja teorioita vaan observoi, vertaili ja teki johtopäätökset etsien aina syytä ja logiikkaa havaituille tosiasioille. Hän laati ennalta valmistettuja, systemaattisesti esitettyjä kysymyssarjoja, kirjasi saamansa vastaukset ja havaintonsa ja järjesteli saamansa tiedot systemaattisesti. Tästä syystä häntä kutsutaankin spiritistisen opin koontajaksi.

Kun hänen tutkimuksensa käsittivät kokonaisen opin mitta-suhteet, hän päätti julkaista Henkien Kirjan jolloin hän otti käyttöön Allan Kardecin kirjailijanimen. Myöhemmin Allan Kardec julkaisi Henkien Kirjan eri osa-alueita yksityiskohtaisemmin käsittelevät teokset: Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti ja Genesis. Lisäksi hän julkaisi kuukausittain ilmestyvää La Revue Spirite lehteä sekä kaksi lyhyttä tutkielmaa: Mitä on spiritismi? Ja Spiritismi Lyhyesti. Tämän uhrauksellisen työn tuloksena saatu kirjallinen materiaali on tuottanut ja tuottaa kasvavasti helpotusta miljoonille ihmisille ympäri maailmaa.